Archivado en:  Akira Toriyama Mundo abierto RPG SAND LAND